Aiemmat kirjoitukset 2010
  30.12.2010 Kotkan Sos.dem. valtuustoryhmän JULKILAUSUMA   VIRKAMIESJOHDON PALKANKOROTUKSET PURETTAVA Kotkan Sosialidemokraattinen kaupunginvaltuustoryhmä on 30.12. pitämässään kokouksessaan jyrkästi torjunut kaupunginhallituksen 20.12. päättämät 500 €:n palkankorotukset ylimmälle virkamiesjohdolle. Sos.dem. valtuustoryhmä vaatii päätöksen purkamista. Kaupunginhallituksen tulee vuoden ensimmäisessä kokouksessa ottaa asia uudelleen käsiteltäväksi.   Kaupungin taloudellinen tilanne ei ole ratkaisevasti parantunut, jotta aiemmin keskustelussa ollut palkankorotus voisi toteutua. Myös seutukunnalla vallitseva työttömyys ja niukkuuden aika eivät puolla kuntalaisten silmissäkään palkankorotuksia.   Valtuustoryhmä keskusteli myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Salmisen (sd) luottamuksesta. Ryhmä antoi äänestyksen jälkeen Salmiselle epäluottamuslauseen kyseisessä palkankorotusasiassa.   Sosialidemokraattien ylin päättävä elin kunnallisjärjestön edustajisto kutsutaan tammikuun aikana käsittelemään asiaa.   Lisätietoja:   Kotkan Sos.dem. valtuustoryhmän JULKILAUSUMA 30.12.2010Pj. Pekka Posti (040-7009 994) Vpj. Jarkko Arpula (040-5155 834) Siht. Riku Pirinen (0400-659 832)       9.12.2010 ENNEN JA NYT Viikko Eteenpäin 9.12.2010, Kymen Sanomat 10.12.2010   SDP:n arvostelu on usein jopa julkeaa ”Jo kolme vuotta maassamme on eletty kuin Meksikossa. Lapualaisjoukot ovat ottaneet itselleen oikeuden "tehdä mitä tahansa". Kaiken muun ohella lapualaiset ovat lietsoneet vihaa työväenliikettä kohtaan. Heidän tarkoituksenaan ilmeisesti on kokonaan tuhota sosialidemokraattinen puolue.”   Edellä oleva teksti on lainaus SDP:n puoluetoimiston kirjeestä Kotkan Sos.dem. Työväenyhdistykselle 23.3.1933. Yhtymäkohdat nykypäivään ovat yllättävän samankaltaisia. Arvostelu SDP:tä kohtaan on usein jopa julkeaa, pian syntilistalle kai lisätään Niilin värjäytyminen verenpunaiseksi sekä Rooman palo.   Ylläesitetyn kirjeen kirjoittamisesta on kulunut jo lähes 78 vuotta. Tänä aikana SDP on ollut keskeisessä asemassa sekä modernin oikeusvaltion että hyvinvointiyhteiskunnan luomiseksi. Menneistä ja nykyisistä perusteettomista moitteista sekä mustamaalaamisyrityksistä huolimatta puolustakaamme suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa sitä uhkaavilta alasajoyrityksiltä.   Vesa Lanki Kotka       1.12.2010 YHTEINEN HUOLI KYMIJOESTA Kymen Sanomat 1.12.2010   Yhteinen huoli Kymijoesta Kymijoen pohjan putsauksesta on tehtävä lopullinen päätös. On käytävä arvokeskustelu, jotta vuosikausien suunnittelulle voisi laittaa pisteen. Näin KySa uutisoi 25.11 ELY-keskuksen vesistöpäällikön ajatuksia.   On varmasti arvokeskustelun ja vähän muukin keskustelun paikka, mikäli joen pohjaa myllätään yläjuoksulla. Mikä on koko joen tulevaisuus, jos virtaus kuljettaa myrkkyjä hitaasti kohti Suomenlahtea. Nyt ei ole kysymys ruskeasta jokivedestä tai näkyvistä meesapaakuista tai kuohista, kuten 60- ja 70-luvulla oli yleistä. On kysymys ns. supermyrkyistä, dioksiineistä ja furaaneista, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää.   Meitä ei kiinnosta olla epävarmojen ruoppaussuunnitelmien koekaniineja. Sen vähemmän haluamme lukea uutista ennakkotapauksesta, jossa tarkoista mallintamisista huolimatta myrkyt ovat lisääntyneet Suomenlahdella.   Kotkassa olemme vuosikymmeniä sitten tiedostaneet kyseisen uhkan ja ilman erityistä arvokeskustelua laittaneet pisteen asialle. Tuntuukin hyvin oudolta, että 2010-luvulla voitaisiin yläjuoksulla tehdä mitä vain, ottamatta huomioon, mitä toimenpiteet saavat aikaan joen alajuoksulla ja Suomenlahdella.   Kymijoki on Suomen komeimpia jokia. Sen luontoarvot ovat mittaamattomat. Se on yhteistä arvokasta omaisuus, jota ei voi yhdestä päästä puhdistaa ja toisesta liata. YVA-selvitys on käynnistynyt ja jatkotoimet päätetään keväällä 2011.Tässä on alajuoksun kansanedustajille yhteisen edunvalvonnan paikka.   Pekka Posti kansanedustajaehdokas (sd)       12.10.2010 MAATA EI PUOLUSTETA IMAN ARMEIJAA Kymen Sanomat 12.10.2010   Maata ei puolusteta ilman armeijaa En aikonut enää vaivautua jatkamaan keskustelua asevelvollisuuden tarpeellisuudesta. Leena Griinari kuitenkin syytti kirjoituksessaan (1.10.) minua naisten väheksymisestä. Haastan Griinarin osoittamaan kirjoituksestani sen kohdan missä näin tein.   Griinarin fantasiat netti-, ydin- tai biologisesta sodasta eivät tekisi tavallista sotilasta tarpeettomaksi. Kari Sihvola taas totesi kirjoituksessaan (8.10.), että sota ei koskaan uhkaa ketään joka ”pitää naapurivaltiotaan samanarvoisena kuin itseään”. Historiassa ei ole tästä yhtään esimerkkiä. Vastakkaisia esimerkkejä on paljonkin, muun muassa Suomi 1939, Vietnam 1955 ja Tšetšenia 1994. Vuoden 2003 jälkeen maailmassa on sodittu 47 sotaa tai aseellista konfliktia. Useat jatkuvat edelleen. Toivon totisesti, että Suomi ei enää koskaan joudu sotaan. Se on sitä epätodennäköisempää, mitä parempi armeija meillä on.   Kim Soares (sd.) Kotka       28.9.2010 SDP:N TAVOITTEITA VOI AJAA KIRKOSSAKIN Kymen Sanomat 28.9.2010   SDP:n tavoitteita voi ajaa kirkossakin Vastausta Hannu Eklundille, joka kirjoitti otsikolla ”SDP:llä ja kirkolla erilaiset tavoitteet” (Lukijat 15.9.).   Yhdistysten ja järjestöjen tehtävät ja tavoitteet voivat muuttua tai muokkaantua vuosien saatossa. Esimerkiksi kokoomus tuskin enää ajaa monarkiaa Suomeen ja presidentin valtaoikeuksien suhteen sen kanta on yleisesti tiedossa.   Parhaiten yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta SDP:ssä toteutetaan myös osallistumalla niiden järjestöjen ja yhdistysten toimintaan, joissa puolueen jäsenetkin toimivat. Koska kyseiset yhteisöt, kuten kirkko, toimivat ja vaikuttavat nyky-yhteiskunnassa, on SDP:n perusteltua osallistua myös seurakuntavaaleihin.   Suurta vääryyttä edustaa ajattelutapa, jossa kiinnitetään huomio vain vuosikymmeniä tai jopa vuosituhansia sitten lausuttuihin teeseihin arvopohjan perustana. Nyt, vuonna 2010, ainakin minä ja monet muut pitävät myös tavoitetta eli oikeudenmukaista yhteiskuntaa tärkeänä.   Painajaisunista pahimpia olisi se, että ihmisiä estettäisiin osallistumaan tämän yhteiskuntamme rakentamiseen tai heitä pakotettaisiin ajattelemaan tietyllä tavalla. Minua ei kukaan ole painostanut osallistumaan Eklundin mainitsemiin tilaisuuksiin enkä vastaavasti pyri estämään ketään osallistumasta niihin. Tämä on uskonnonvapauden ydin.   Vesa Lanki Kotka       14.9.2010 SDP:SSÄ ON USKONNONVAPAUS Kymen Sanomat 14.9.2010, Uutispäivä Demari 29.9.2010   SDP:ssä on uskonnonvapaus Hannu Eklund kirjoitti, ettei SDP:n pitäisi osallistua seurakuntavaaleihin (Lukijat 5.9.).   SDP on puolueena aina ollut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolustaja. Tämä koskee myös uskontoja. Kukin kuulukoon tai olkoon kuulumatta evankelisluterilaiseen kirkkoon tai mihin tahansa uskontokuntaan, hän on aina tervetullut SDP:hen.   Kotkan sosialidemokraattiseen työväenyhdistykseen kuuluu niin uskovaisia, ateisteja kuin agnostikkojakin. Niille yhdistyksemme jäsenille jotka kuuluvat kirkkoon, ovat kirkkovaalit SDP:n asia.   Eklund puhuu vain omasta puolestaan, kun hän mainitsee kirjoituksessaan, että SDP:n osallistuminen kirkkovaaleihin loukkaa puolueen kirkottomia jäseniä. Kehottaisin Eklundia kääntämään toisen posken.   Joku puolueemme uskovaisista jäsenistä kertoo varmasti mielellään, mitä se tarkoittaa.   Kim Soares Puheenjohtaja Kotkan sosialidemokraattinen työväenyhdistys       9.9.2010 SEURAKUNTAVAALIT YKSI VAIKUTTAMISEN KANAVA Kymen Sanomat 9.9.2010, Uutispäivä Demari 15.9.2010   Seurakuntavaalit yksi vaikuttamisen kanava Hannu Eklund kirjoitti (Lukijat 5.9.) että ”kirkkovaalit eivät ole SDP:n asia”.   SDP elää ja on läsnä yhteiskunnassa kuten Suomen evankelis-luterilainen kirkkokin pyrkii olemaan. Tämä on oma vakaa käsitykseni SDP:n jäsenenä sekä ateistina.   Eri puolueiden, myös SDP:n, osallistuminen seurakuntavaaleihin on yksi kanava ja mahdollisuus vaikuttaa sekä parantaa yhteiskuntaamme. Itse en kirkosta jo lähes 28 vuotta sitten eronneena osallistu seurakuntavaaleihin tai erilaisiin Hannu Eklundin mainitsemiin tapahtumiin kuten työväen kirkkopyhiin. Minua ei silti häiritse SDP:n osallistuminen seurakuntavaaleihin ja ihmettelenkin, miksi asia niin paljon häiritsee ja loukkaa puoluetoveri Eklundia. Onko hän kenties itse vapaassa ajattelussaan sortumassa samaan mistä syyttää uskontoja eli suvaitsemattomuuteen sekä eri vakaumusten sortoon samoin kuten eri fundamentalistiset liikkeet ja lahkot pyrkivät?   Toveri Eklund, ratkaisu ongelmaasi on hyvin yksinkertainen. Tee kuten minä pyrin tekemään, älä anna asian vaivata saati loukata itseäsi.   Vesa Lanki Kotka       4.9.2010 ELÄKEIKÄ VAALITEEMAKSI Kymen Sanomat   Eläkeikä vaaliteemaksi SDP haastoi muut puolueet ilmoittamaan kantansa hallituksen ajamaan eläkeiän nostoon. SDP antoi vaalilupauksen, että sen hallituskaudella eläkeikää ei nosteta. Vanhasen-Kiviniemen, vai pitäisikö sanoa Kataisen, hallitus ei halua päästää työntekijöitä eläkkeelle ennen kuin nämä ovat 70 vuotta vanhoja.   Miksi? Siksi että jollakin tavalla pitää yrittää kammeta tämä maa ylös siitä velkakuopasta, mihin Katainen ja kumppanit ovat sen syösseet. Kapitalistiseen ideologiaanhan kuuluu, että voitot ovat yksityisiä mutta tappiot yhteisiä. Kuten nyt on nähty taas tämänkin laman aloittaneissa pankkikriiseissä.   Samaan aikaan kun muilta vaaditaan uhrautuvuutta elämän kalkkiviivoille saakka, ollaan itse loikkaamassa eläkkeelle mahdollisimman varhain. Hyvä esimerkki on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Leif Fagernäs.   Fagernäs on julkisuudessa uhonnut esimerkiksi sitä, että ammattiyhdistysliikkeen pitää valita joko eläkeiän noston tai rajoittamattoman työperäisen maahanmuuton välillä. Hänen mukaansa Suomeen tarvitaan 70 000 työikäistä maahanmuuttajaa vuodessa, jos eläkeikää ei nosteta. Samaan aikaan maassa on yli 200 000 työtöntä. Näyttääkö Leif itse esimerkkiä? Ei tietenkään. Hän on jäämässä eläkkeelle vuoden vaihteessa, korkeassa 63 vuoden iässä.   Suomalaiselle miehelle eläkeiän nosto 70 vuoteen tarkoittaisi sitä, että hän luultavasti kuolisi sorvin ääreen. Tilastokeskuksen mukaan kun suomalaisten kuolleiden miesten keski-ikä on 69,4 vuotta. Naiset voisivat nauttia eläkkeestään keskimäärin 8,8 vuotta.   Nykyisessä järjestelmässä suomalainen eläkeikä on jo Euroopan korkeimpia. Sen hyvänä puolena on joustavuus. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä oman kunnon ja halun mukaan 63-68 vuotiaana. Mitä pidempään jaksaa, sitä enemmän eläkettä.   Silti jo nyt tuhansia ihmisiä, myös nuoria, jää joka vuosi työkyvyttömyyseläkkeelle. Nykyiset hallituspuolueet ovat olleet täysin haluttomia parantamaan työelämässä jaksamista. Tämä kannattaa jokaisen työtä tekevän ihmisen muistaa, kun äänestämme seuraavaa hallitusta tähän maahan ensi keväänä.   Kim Soares         14.8.2010 VIHREÄT TUHOAMASSA HAMINAN OHITUSTIE TIEHANKETTA Kaupunkilehti Ankkuri       Vihreät tuhoamassa Haminan ohitustie tiehanketta Työministeri Anni Sinnemäki vihr. haluaa tuhota Kaakkoissuomen tiehankkeita siirtämällä Haminan ohitustien rahat Pohjanmaalle ratahankkeeseen. Nyt täytyy ihan oikeasti todeta, että Sinnemäki ei todellakaan ole ajanhermolla vaan pyrkii keräämään irtopisteitä Pohjanmaalta omaan pussiin vetoamalla ekologisuuteen. Haminan ohitustiehanketta on siirretty jo kolme kertaa ja ohitustie on nyt saatava jo valtaisan rekka liikenteen takia. Kaakonkulmalla on kaksi toimivaa satamaa joiden kautta virtaa Venäjälle tavaraa taas kiihtyvällä vauhdilla ja liikenteen siirtäminen ohitustielle ahtaasta Haminan kaupungin keskustasta on elinehto, koska sillä parannamme liikenneturvallisuutta ja Hamina kaupungin ilmanlaatua. On ihmeellistä, että työministeri Sinnemäki ja Vihreät haluaa tietoisesti myös vaikeuttaa kaakon kulman kehitys kun tiedämme miten rakenneuudistus on kohdellut aluetta ja jättänyt monia ihmisiä tahtomattaan työttömäksi. Kyllä Ministerillä täytyisi olla ns munaa hoitaa alueemme työllisyyttä ja elinkeinoelämän nousua tällä alueella. Joten Pohjanmaan ratahanke saa kyllä odottaa parempia aikoja, koska täällä on odotettu tiehankkeita vuosikausi kun aina jokin muka tärkeämpi hanke on löytynyt ja kaakonkulmalla tarkoitetut rahat on siirretty muualla.   Jari Luumi (sd) Kotka         12.8.2010 VALUMMEKO KOHTI VUOTTA 1918? Viikko Eteenpäin   Valummeko kohti vuotta 1918? Vietin viime sunnuntai iltapäivää katsellen Timo Koivusalon Täällä Pohjantähden alla ja totesin, että elokuva oli onnistuttu tekemään parhaiten kun vertailee muita uustuotantoa mitä Suomessa on tehty vanhan ajan klassikko elokuvista. Elokuva herätti taas kerran miettimään syvällisemmin maailman menoa ja sitä, että olemme ajautuneet tilanteeseen jossa porvarit pyrkivät ryöstämään työläiseltä kaiken mitä olemme ajan saatossa itsellemme taistelleet. Onko tosiaan, että aika toistaa itseään? ja on noustava kapinaan porvareita ja sortovaltaa vastaan ja otettava se mikä meille duunareille kuuluu. Vuoden 1918 tapahtumat olivat valitettavasti liian raakoja, mutta samanlainen yhteinen henkinen tila olisi saatava nyt työläisille. Työläisten on osoitettava oma mielipide rohkeammin kapitalisteille ja puolustettava omia oikeuksia yhteisenä rintamana ja vaikka hiukan kovemmilla lakkoilla jotta saamme vaatimukset läpi, emme saa nyt eriytyä ja ajatella liian yksilöllisesti. Lakko on työläisen oikeastaan ainoa vastarinta ja keino jolla voimme taistella jos neuvotellen ei päästä haluttuun tulokseen.   Onko oikein, että porvarit nauttivat kaikesta hyvästä yksin oikeudella? Me työläiset haluamme oman osuuden Suomen hyvinvoinnista ja siitä hyvästä jonka me olemme tälle maalle raskaalla työllä saavuttaneet. Meidän demareiden on seuraavassa hallituksessa otettava se työläisille mikä heille kuuluu, koska meidän on ajettava omiemme etua ja saattaa suomalainen työ jälleen kunniaan siten, että työmarkkinoilla toimitaan lakien ja asetusten mukaan ja työläisillä on mahdollisuus elää Suomessa työstä saatavalla palkalla.   Jari Luumi (sd) Kotka         4.8.2010 KOTKA ON SUOMEN PARAS KESÄKAUPUNKI   Kotka on Suomen paras kesäkaupunki MISTÄ ON hyvä kesäkaupunki tehty? Merestä, toreista, puistoista, tapahtumista ja ennen kaikkea ihmisistä, jotka näistä asioista nauttivat ja osaavat niitä arvostaa.   Kotkan Meripäivät päättyivät juuri. Hienojen ja monipuolisten tapahtumien laaja tarjonta, kaupungin onnistuneet järjestelyt ja vapaaehtoisten työntekijöiden mittaamaton panos muodosti kesän ykkösviikonlopun ytimen. Tapoja viettää Meripäiviä on useita. Valitse itsellesi sopivat tapahtumat, nauti yksin tai yhdessä. Kutsu kavereita tai sukulaisia ja vietä erilaiset Meripäivät muiden toivomuksia toteuttaen.   Aiempina vuosina hyvin useille kotkalaisille Meripäivien viettoon kuului vapaaehtoistyö kotkalaisen urheiluseuran tai yhdistyksen meripäiväteltassa. Viikonlopun aikana ansaittiin niitä kaivattuja toimintaeuroja tulevaan kauteen. Tällä tavoin hyöty ja huvi yhdistyivät. Vanhan perinteen elvyttäminen, vaikkapa omalla myyntialueella, hivenen halvemmin hinnoin, olisi tervetullut kädenojennus järjestäjiltä kaikille kotkalaisille yhdistyksille. Kaikki eivät tietysti Meripäivistä piittaa ja sekin on täysin ymmärrettävää. Tapahtuman mustamaalaajiakin löytyy aina.   Huolimatta YLE:n aamu TV:n kauhistelusta meripäivävieraiden kyltymättömästä juomisesta tai hivenen aiemmin Helsingin Sanomien raflaavasta artikkelista 90-luvun Kotkan katukuvassa näkyneestä rikollisesta toiminnasta Meripäivät kiinnosti jälleen kerran suurta yleisöä. Erityiskiitos kuitenkin meripäivävieraille ja ennen kaikkea nuorisolle, jonka ansiosta juhliminen oli asiallisempaa ja rauhallisempaa kuin aiemmin. Toivottavasti myös jatkossa. Pisteet myös Kymen Sanomille, joka uutisoi asian positiivisesti!   Suomen paikkakunnat ovat osanneet omia titteleitä ilman sen kummempaa ”kilpailutusta.” On eukonkannonpitäjää, unikeonkaupunkia, hiekka- ja lumilinnakaupunkeja. Jollain on yksinoikeus julistaa rauhaa meidän kaikkien puolesta jne. Ei   näitä kunniamainintoja muut toisilleen ojenna. Se vain on itse sanottava ääneen mikä haluaa olla. Kaikkihan me kotkalaiset tiedämme, että Kotka on Suomen paras kesäkaupunki. Se on jatkossa muillekin ääneen sanottava!   Pekka Posti Kotka         29.6.2010 TIEDOTE - SDP KIIREHTII UUTTA YDINVASTUULAKIA   SDP kiirehtii uutta ydinvastuulakia   Suomen tavoitteena on päästöjen vähentäminen ja uusiutuvien voimakas lisääminen, sekä kestävän kehityksen periaate, joka huomioi luonnon, yhteiskunnan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yli sukupolvien. Pidemmällä aikavälillä ydinvoimainvestoinnit kasvattavat kansantuotetta työllisyyden ja toisaalta kilpailukykyvaikutusten avulla. Perusvoiman merkittävän lisärakentamisen avulla voidaan turvata energiavaltaisen teollisuutemme kilpailuedellytyksiä ja näin ollen myös työllistämismahdollisuuksia. Ydinvastuulaki on uusittava ja ydinvoimayhtiöiden on otettava riskeistä rajoittamaton vastuu. Sosialidemokraatit edellyttävät, että hallitus antaa tästä esityksen vielä tällä vaalikaudella, kansanedustaja Sirpa Paatero sanoi ryhmäpuheenvuorossaan.   Energiapaketti on kokonaisuus, josta nyt käsittelyssä oleva päätös on ensimmäinen. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä myös odottaa nopealla aikataululla esityksiä uusiutuvien energiamuotojen, energiatehokkuuden sekä säästöjen lisäämiseksi.   Tulossa oleva uusiutuvan energian tukipaketti on toteutettava veronmaksajan kannalta mahdollisimman viisaasti. Kaikkien uusien tukien pitää perustua vääristelemättömiin/oikeisiin tietoihin. Puu on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Tukipaketin kustannuksia on seurattava ja annettava niistä selvitys eduskunnalle.   Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta, mukaan lukien liikenne. Näin ollen ilmasto- ja energiapolitiikka kietoutuvat hyvin tiiviisti toisiinsa. EU-tasolla olemme sitoutuneet vahvasti kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen.   Nyt tehtävien päätösten tavoitteena on turvata maamme sähkönsaanti siten, että se on linjassa ilmastonmuutoksen hillintää koskevien tavoitteiden kanssa. Päätösten tulee edistää siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että emme sulje pois mitään päästötöntä tai vähäpäästöistä energiatuotantomuotoa. Samalla pitää panostaa voimakkaasti energiatehokkuuteen ja energian säästöön.         YDINVOIMALLE EI LYHYELLÄ AIKAVÄLILLÄ VAIHTOEHTOA   Ydinvoimalle ei lyhyellä aikavälillä vaihtoehtoa Eduskunta päätti luopua sähköntuonnin ja fossiilisten polttoaineiden, lähinnä kivihiilen, käytöstä vuonna 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Tuolloin tavoitteeksi asetettiin energian tehostaminen ja säästäminen 5 TWh:n verran. Uusiutuvien energianlähteiden käytölle tavoitteeksi asetettiin 38 % kaikista käytössä olevista energianlähteistä. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan sähköntarpeen määrä vuonna 2030 on noin 100 TWh. Teollisuus on omissa laskelmissaan arvioinut sähköä tarvittavan hieman enemmän, 110 -120 TWh. On arvioitu, että vuonna 2030 tuulivoimalla tuotetaan sähköä 6 TWh. Vesivoiman käyttöä sähkön tuottamiseksi on myös mahdollista lisätä jonkin verran nykyisestä. Muilla uusiutuvilla energianlähteillä tuotetaan pääosin lämpöä, ei sähköä. Sähköntarvetta lisäävät väestön määrän ja asumisväljyyden jatkuva kasvu. Myös palveluyhteiskunta tarvitsee nykyistä enemmän sähköä. Emme myöskään halua ajaa alas suomalaista teollisuutta, kuten metsäteollisuutta, kaivostoimintaa ja metallien jalostusta. Tuontisähkön ja fossiililla tuotetun sähkön määrä vastaavat kumpikin yhtä Olkiluodon laitosta. Tiedossa on myös, että Loviisan kaksi ydinvoimalaitosta lopettavat toimintansa 2020-luvulla. Tuntuva energiantarpeen kasvu sekä ilmastopolitiikan kunnianhimoiset tavoitteet puhuvat ydinvoiman puolesta. Ydinvoimalle ei lyhyellä aikavälillä ole varteenotettavaa vaihtoehtoa. Kunhan uusiutuvien energianlähteiden tuotanto saadaan nykyistä paljon tehokkaammaksi, on tilanne taas aivan toinen. Turvatakseen sähkön tasaisen saatavuuden ja edullisemman hinnan teollisuus ja kauppa ovat lähteneet rakentamaan ydinvoimaa omaan käyttöönsä ilman valtion tukea. Näin ne voivat saada sähkönsä tulevaisuudessa ä itse omistamistaan laitoksista. Uusiutuvien energianlähteiden lisäämiseksi on tehtävä paljon. Kemera- ja investointitukien ym. lisäksi on nyt tuulelle, biokaasulle sekä muuttuville sähköntuotantotavoille luvattu syöttötariffihinnaksi yli 300 miljoonaa euroa vuosittain. Nämä lisäykset on jo huomioitu sähköntuotannon kokonaisuudessa. Sosiaalidemokraatit olisivat halunneet käyttöön vihreät sertifikaatit, jossa energiateollisuudelle olisi asetettu velvoitteet uusiutuvien energianlähteiden tuottamiseksi.   Sirpa Paatero kansanedustaja (sd)         29.6.2010 SIRPA PAATERON YDINVOIMALUPAPUHE EDUSKUNNASSA   Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston ydinvoimaloiden periaatepäätöslupien ja Posivan loppusijoitusluvan palautekeskusteluun 29.6.2010. Kansanedustaja Sirpa Paatero   Arvoisa puhemies!   Ilmastotalkoot tarkoittavat sitä että kaikki hoitavat yhdessä ilmastoasiat. Näin ytimekkään osuvasti ilmaisi eräs neljäsluokkalainen asian tämän kevään Kevät Pörriäisessä.   Sosialidemokraattisen kestävän kasvupolitiikan tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ympäristön kuormituksen saaminen hallintaan. Käsiteltävänä olevassa energiaratkaisussa on kysymys, miten turvataan riittävä energian ja sähkön tuotanto, miten saavutetaan sovitut uusiutuvan energian tuotantotavoitteet ja miten voidaan edistää energiatehokkuutta ja säästöjä.   Kysymys on energiapolitiikan kokonaisuudesta. Se miten kokonaisuuden eri osiin suhtaudutaan, jakaa myös sosialidemokraattisten kansanedustajien mielipiteitä. Toiset painottavat ydinvoimaa kasvua ja työllisyyttä muita energiamuotoja pa-remmin tukevana perusvoimaratkaisuna. Toiset taas näkevät ydinvoiman suuren osuuden sähköntuotannosta sekä ydinvoiman ja ydinjätteen riskit ongelmallisena. Kaikkien yhteisenä tahtona on kuitenkin päästöjen vähentäminen ja uusiutuvien voimakas lisääminen, sekä kestävän kehityksen periaate, joka huomioi luonnon, yhteiskunnan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yli sukupolvien.   Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta, mukaan lukien liikenne. Näin ollen ilmasto- ja energiapolitiikka kietoutuvat hyvin tiiviisti toisiinsa. EU-tasolla olemme sitoutuneet vahvasti kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen.   Nyt tehtävien päätösten tavoitteena on turvata maamme sähkönsaanti siten, että se on linjassa ilmastonmuutoksen hillintää koskevien tavoitteiden kanssa. Päätösten tulee edistää siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että emme sulje pois mitään päästötöntä tai vähäpäästöistä energiatuotantomuotoa. Samalla pitää panostaa voimakkaasti energiatehokkuuteen ja energian säästöön.   Eduskunta on aiemmin linjannut halumme luopua sähkön tuontiriippuvuudesta ja fossiilisista polttoaineista. Sähkönhankintamme lähtökohtia ovat riittävän ja kohtuuhintaisen sähkön saaminen hyvällä toimitusvarmuudella. Oman tuotantokapasiteettimme pitää pystyä kattamaan huipun aikainen kulutus ja mahdolliset tuontihäiriöt.   Energian kohtuullinen hinta, riittävyys ja varma saatavuus ovat tärkeitä talouskasvun ja hyvän työllisyyden edellytyksiä. Sähkön toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinta antavat hyvän pohjan investoinneille Suomeen ja tätä kautta yrittäjyydelle, työllisyyden kasvulle ja kansalaistemme hyvinvoinnin lisäämiselle.   Ydinvoimaloiden periaatepäätöslupien ja Posivan loppusijoitusluvan käsittelyssä esiin nousi useita kriittisiä kohtia, joiden selvittämiseksi lisätiedon hankinta ja lukuisten asiantuntijoiden kuuleminen oli tarpeen. Kansallisesti joudumme ennustamaan, miten kansantaloutemme ja tuotantorakenteemme kehittyy. Ennustettava aikaväli on pitkä ja muuttujia on paljon, minkä vuoksi asiantuntijoidenkin arviot vaihtelevat merkittävästi esim. sähkön kulutuksen ja sähkön hinnan osalta.   Sähkömarkkinoiden integraatio lisää pidemmällä aikavälillä toimitusvarmuutta, mutta todennäköisesti aiheuttaa samalla paineita hinnan nousulle Suomessa. Integraatiokehitys ei poista tarvetta omavaraisuudelle. Kansallisesti on tärkeätä turvata sähkön huoltovarmuus sekä teollisuuden ja kotitalouksien kohtuuhintaisen sähkön saanti.   Vaikka kokonaisenergiankulutuksen arvioidaan vähenevän, tulee sähkön suhteellinen osuus kasvamaan. Ottaen huomioon erityisesti teollisuuden sähkön kulutuksen kasvuennusteet, palveluiden sähköistymisen, omavaraisuuden saavuttamistavoitteet ja siihen liittyen vanhentuvan kapasiteetin, hiililauhdesähköntuotannon voimakkaan alasajon ja tuonnin korvaamisen voidaan sähkönkulutuksen arvioida kasvavan edelleen.   Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on arvioinut, että pidemmällä aikavälillä ydinvoimainvestoinnit kasvattavat kansantuotetta työllisyyden ja toisaalta kilpailukykyvaikutusten avulla. Investoinnit kasvattavat työllisyyttä erityisesti rakennusaikana, mutta näin työllisyys paranee myös pidemmällä aikavälillä. Perusvoiman merkittävän lisärakentamisen avulla voidaan turvata energiavaltaisen teollisuutemme kilpailuedellytyksiä ja näin ollen myös työllistämismahdollisuuksia.   On erittäin tärkeää, että ydinvoimalahankkeissa käytetään kotimaisia yrityksiä ja työvoimaa mahdollisimman laajasti. Työmailla on noudatettava Suomen lainsäädäntöä ja työehtoja ja näiden valvontaan on turvatta riittävät resurssit.   Arvoisa puhemies!   Energiatehokkuus ja energian säästö on jäänyt vähemmälle huomiolle viimeaikaisessa energiakeskustelussa. Näitä emme saa kuitenkaan unohtaa. Energian säästötoimenpiteitä pitää vahvistaa ja energian käyttöä tehostaa. Energiankäytön tehokkuutta on parannettava lisäämällä tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia uuden tekniikan kehittämiseen. Rakentamisessa ja kotien laitekannassa on energian- ja sähkönkulutusta pienennettävä lisäämällä ekotehokkuusmerkintöjä ja soveltamalla tiukempia, tehokkuutta painottavia standardeja.   Uudet rakentamispaikat ja sähkölinjat tuovat haastetta myös ympäristövaikutus-ten arvioinnissa tulleiden näkökulmien tarkkaan huomioimiseen. Erityisesti on huolehdittava luontoarvojen ja eläimistön säilymisestä sekä siitä, että lauhdevesien vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset meren eläimistölle, kuten ympäristövaliokuntakin on todennut.   Kriittisiä kysymyksiä liittyy onnettomuusriskien lisäksi myös ydinjätteen loppusijoitukseen, jonka tutkimuksessa ollaan Suomessa pitkällä, mutta varsinainen sijoittaminen alkaa vasta myöhemmin. Ydinvastuulaki on uusittava ja ydinvoimayhtiöiden on otettava riskeistä rajoittamaton vastuu. Sosialidemokraatit edellyttävät, että hallitus antaa tästä esityksen vielä tällä vaalikaudella.   Arvoisa puhemies!   Energiapaketti on kokonaisuus, josta nyt käsittelyssä oleva päätös on ensimmäinen. Odotamme nopealla aikataululla esityksiä uusiutuvien energiamuotojen, energiatehokkuuden sekä säästöjen lisäämiseksi.   Tulossa oleva uusiutuvan energian tukipaketti on toteutettava veronmaksajan kannalta mahdollisimman viisaasti. Kaikkien uusien tukien pitää perustua vääristelemättömiin/oikeisiin tietoihin. Puu on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Tukipaketin kustannuksia on seurattava ja annettava niistä selvitys eduskunnalle.   Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen on kuitenkin asia johon jokainen kansalainen voi osallistua, vaikkapa arvioimalla omaa hiilijalanjälkeään ja aloittamalla kesän kunniaksi ilmastodieetin.   http://ilmastodieetti.fi         25.5.2010 HEINÄLUOMA ON OIKEALLA ASIALLA   Heinäluoma on oikealla asialla SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Eero Heinäluoman taannoinen puheenvuoro työperäisestä maahanmuutosta ymmärrettiin puolueen kannattajien keskuudessa ilman ongelmia. Suurin osa demareiden kannattajista oli TNS Gallupin tutkimuksen mukaan samaa mieltä Heinäluoman kanssa.   Oikeistovetoinen hallitus ja myös pienet oppositiopuolueet ovat julkisesti kauhistelleet SDP:n ja Heinäluoman kantoja. Näin puoluekokouksemme alla ajattelin vielä vääntää tämän asian rautalangasta, koska viime viikon uutiset viimeistään osoittivat Heinäluoman olevan oikealla asialla.   Rakennusliiton tuoreen selvityksen mukaan Helsingin julkisivutyömailla 64 prosenttia työvoimasta on ulkomaalaisia. Eihän siinä mitään, jos alalla olisi työvoimapula. Samaan aikaan suomalaisia ammattirakentajia on kuitenkin työttömänä yli 20000. Saman selvityksen mukaan ulkomaalaisille työntekijöille maksetaan nälkäpalkkaa: muutama euro tunnissa, 600 euroa kuussa. Kysymys kuuluu: kenen etu tällainen tilanne on?   Niille, joiden ideologiaan istuu laissez-faire -kapitalismi, tämä on tietysti hyvä asia: markkinat toimivat täysin vapaasti ja ottavat työvoiman sieltä, mistä sen milloinkin halvimmalla saavat. Heitä ei kiinnosta sekään, mihin nämä työntekijät tai heitä välittävät monikansalliset yhtiöt maksavat veronsa.   Heinäluoma oli myös aivan oikeassa siinä, että tällainen hallitsematon työperäinen maahanmuutto lisäisi rasismia ja aiheuttaisi muitakin jännitteitä yhteiskuntaan. Samalla se loisi kaksikerroksiset työmarkkinat, missä ulkomaalaiselle työvoimalle jäisi 2000-luvun maaorjan asema.   Kim Soares (sd.)         14.5.2010 AIKUISTA LÄSNÄOLOA NUORTEN JUOMAJUHLIIN   Aikuista läsnäoloa nuorten juomajuhliin   Kesän lähestyessä nuorison suositut olut- ja siiderijuhlat Kotkan puistoissa ja uimarannoilla ovat jälleen edessä. Vuosi vuodelta yhä nuorempia juhlijoita tavataan ottamassa oppia sadoilta kokeneimmilta juhlijoilta. Yleinen turvattomuus ja väkivallan uhka on jatkuvasti läsnä näissä juhlissa. Huolestuneiden vanhempien ohjeet kaikuvat kuuroille korville, koska joukkoon kuulumisen vietti vie pidemmän korren.   Poliittisten ryhmien yhteinen valtuustoaloite ehdottaa pysyvää aikuisten läsnäoloa kyseisille juhlapaikoille. Isonpuiston, Mansikkalahden ja Itärannan viikonloppuihin toivotaan SPR:n ja seurakunnan Saapasryhmän telttaa tai muuta vastaavaa päivystyspistettä niiden nuorten varalle, jotka kokevat tarvitsevansa aikuisen apua juhlinnan keskellä. Ylimääräisen määrärahan kohdentamisesta ko. toimintaan on sovittu kaupunginvaltuuston kokouksessa.   Koulut loppuvat lauantaina 5. kesäkuuta ja ensimmäinen todellinen ”säpinäviikonloppu” on tulossa. Olisi hienoa, jos mainituilla toimijoilla olisi valmiuksia aloittaa tämä tärkeä työ jo tuolloin.   Mielestämme seuraava toimenpide, johon kaikkien poliittisten ryhmien tulisi osallistua, olisi Kotkan kaupungin järjestyssääntöjen muuttaminen niin, että siinä kiellettäisiin julkisilla paikoilla juopottelu.   Ninni Taavitsainen kaupunginvaltuutettu (sd.)   Pekka Posti kaupunginvaltuutettu (sd.)       11.5.2010 DEMARIT OVAT LUJASTI PERUSLINJALLAAN   Demarit ovat lujasti peruslinjallaan   Kari Sihvola (vas.) kirjoitti (Lukijat 7.5.) varsin ansiottoman kirjoitelman aatteettomuudesta. Suloisesti menivät sekaisin niin maahanmuuttajat, ydinvoimalat kuin omat lapsuusaikaiset pissimisetkin.   Toivottavasti Vasemmiston kotkalaiset viralliset tahot eivät allekirjoita Sihvolan varsin omaperäisiä kirjoitelmia, vaikka tämä yleistä luottamusta nauttiikin Kotkan sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Haluamme uskoa, että yhteistyöhön ja yhteisvastuuseen kykeneviä aatteellisia Vasemmiston kannattajia löytyy, vaikka Sihvola ei siihen näytä sosialidemokraattien kanssa pystyvän.   Sosialidemokraatit toimivat puolueena ja toimintamme perustuu periaateohjelmaamme (vuodelta 1999), johon nojaten teemme päätöksiä ja otamme kantaa ajassa. Jokainen hetki on erilainen ja vaatii senhetkisiltä toimijoilta kykyä käsitellä yhteiskuntamme kysymyksiä. Peruslinja on sama kuin vuonna 1899 sosialidemokraattista puoluetta perustettaessa, vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa jokainen toimii yhteisen hyvinvoinnin puolesta.   Maahanmuuttaja- ja ydinvoimakysymyksissä, jotka Sihvola nostaa esiin, sosialidemokraatit ovat toimineet täysin ohjelmiensa ja päätöstensä mukaisesti. Viimeaikaisten kyselyjen ja puoluekannatusmittareiden perusteella SDP:n kannatus on ylöspäin ja Vasemmiston alaspäin, minkä pitäisi kertoa Sihvolallekin aatteellisuudesta päätöksenteossa ja sen vaikutuksista.   Vesa Lanki (sd.) Riku Pirinen (sd.)       01.05.2010 VIELÄ MAAHANMUUTTOPOLITIIKASTA   Vielä maahanmuuttopolitiikasta   Perussuomalaisten kotkalainen valtuutettu Juho Eerola reagoi odotetusti 17.4. ilmestyneessä Ankkurissa olleeseen kolumniini, joka käsitteli SDP:n linjauksia maahanmuuttopolitiikassa. Voimakkaasti reagoi myös perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Soinin mielestä hänen joukkonsa ovat “isänmaan asialla” ja SDP harrastaa populismia!   Nähdäkseni SDP on vastuullisen ja avoimen maahanmuuttokeskustelun asialla. Sitä tarvitsevat niin suomalaiset kuin maahanmuuttajat ja pakolaisetkin. Tuskin edes Eerola voi kieltää sitä, että perussuomalaisten puheenvuorot samasta aiheesta ovat olleet parhaimmillaankin hottentottipopulismia ja pahimmilaan avoimen rasistisia.   Esimerkiksi Vantaan kunnallispolitiikassa toiminut perussuomalaisten Seija Haataja loikkasi äskettäin SDP:hen. Haataja perusteli puoluevaihdostaan sillä, että liian moni perussuomalainen suhtautuu maahanmuuttajiin julkisen rasistisesti.   Kirjoituksessaan Eerola esitti, että jatkossa maahanmuuton aiheuttamat kustannukset siirretään valtiolta kuntien omalle kontolle ja kysyi minun kantaani asiaan. En voi kun todeta, että oikeistohallitus on viime vuosina vyöryttänyt kuntien niskaan kymmien tai jopa satojen miljoonien edestä uusia velvoitteita. Kuntien vuosikate onkin heikentynyt vuodessa yli 30 prosenttia.   Mielestäni on täysin selvää, että kunnille ei pidä sälyttää enään yhtään lisätaakkaa. Kaupunginvaltuutettuna sen pitäisi olla selvää myös Eerolalle, mutta hänen mielestään Kotkan taloustilanne ei ilmeisesti ole niin kovin synkkä, etteikö vielä lisää valtion vastuita voitaisi vierittää kontollemme.   Kim Soares Kotkan Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen puheenjohtaja       17.5.2010 MAASSA MAAN TAVALLA   Maassa maan tavalla   SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen aloitti avoimen maahanmuuttokeskustelun linjaamalla puolueen valmisteilla olevan maahanmuuttopoliittisen ohjelman johtoajatukseksi ”Maassa maan tavalla”. Jo oli aikakin.   Suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, tai oikeammin pakolaispolitiikkaa, on toistakymmentä vuotta vaivannut epämääräisyys ja hyssyttely. Kukaan ei tunnu tietävän tarkkoja lukuja ja kaikki orastava keskustelu torpataan rasismi-kortilla.   Ikävä kyllä, juuri tämä asian kääriminen pumpuliin on lisännyt rasismia suomalaisessa yhteiskunnassa. Kun vastuunsa tuntevilta poliitikoilta kielletään asiasta keskustelu, annetaan silloin ääriryhmille polttopullo käteen ja sytytetäänkin se vielä valmiiksi.   Näinhän siinä on käynyt. Asenteet gallupeissa eivät ole muuta kuin jyrkentyneet, mikä on jo sinänsä äärimmäisen huolestuttavaa. Vielä kohtalokkaampaa on se, että ääriryhmät ovat sen varjolla ujuttaneet itsensä päivänpolitiikkaan. Perussuomalaisten Urjalan varavaltuutettu Rami Sipilä uhkailee julkisesti tunnettua homomiestä väkivallalla. Sama sankari yllyttää yhtä julkisesti murhaamaan istuvan hallituksen ministerin, maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin.   Samaan aikaan joukko suomalaisia tutkijoita astui julkisuuteen, tosin välikäden kautta. Maahanmuuttoon erikoistuneet yliopistojen tutkijat kertoivat joutuneensa poikkeuksellisten rajujen uhkailujen kohteiksi. Osa tutkijoista pelkäsi joutuvansa rasististen hyökkäysten kohteiksi, minkä vuoksi he eivät enää uskalla käydä asiasta julkista keskustelua. Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto pitää tilannetta harvinaisen vakavana. Hän vertaa sitä Stalinin ajan Neuvostoliittoon tai Galileo Galileihin ja inkvisitioon.   Muilta puolueilta olisi toivonut samaa kuin SDP:ltä: avointa keskustelua vastapainoksi hottentottipopulismille. Mutta ei. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki käytännössä totesi, että keskustelua ei saa käydä. Samaa laulua lauloi Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki. Sinnemäki ei tosin sattunut muistamaan sitä, että Vihreiden entinen johtaja Osmo Soininvaara teki samansuuntaisia linjauksia muutama vuosi sitten. Soininvaarakin käytti muuten otsikkoa ”Maassa maan tavalla”.   Avoin ja kriittinen keskustelu asiasta kuin asiasta ei ole koskaan pahasta. Maahanmuuton kohdalla tällaiselle keskustelulle on jo korkea aika.   Kim Soares (sd.) www.soares.fi         9.2.2010 NUORILTA NÄKÖKULMIA KAAVOITUKSEEN   Nuorilta näkökulmia kaavoitukseen   Lasten ja nuorten ääni ei yleensä kanna kunnalliseen päätöksentekoon saakka, eikä yhteys toiseen suuntaan ole sen parempi. Nuorisotyössä ja muutamilla muilla kunnan palvelusektoreilla nuoret tosin voivat oikeasti osallistua heitä koskevien palveluiden kehittämiseen sekä arviointiin.   Parannettavaa nuorten kuulemisessa on kuitenkin monella muulla saralla, myös täällä Kotkassa. Lasten ja nuorten näkökulma alueiden ja kaupunkirakenteen kehittämisessä olisi piristävä ja tärkeä lisä normaalin virkamiesvalmistelun ja aikuisten kuntalaisten palautteen rinnalle. Nuorilla on mielipiteitä, ja heidät tulee ottaa huomioon päätöksenteossa etenkin silloin kun asia koskee läheisesti juuri heitä.   Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseninä olemme sitä mieltä, että nuorten ottamista mukaan voitaisiin hyvin kokeilla käytännössä oman lautakuntamme toimialueella. Tämän vuoden uusiin asemakaavakohteisiin kuuluu esimerkiksi Karhuvuoren koulu. Koulun oppilaille voitaisiin antaa tilaisuus tuoda omat näkemyksensä esille ja mahdollisuuksien mukaan myös huomioida ne päätöksenteossa.   Kokeilisimme näin jotakin uutta, tärkeää ja edistyksellistä. Kokeilu ei vaatisi niinkään taloudellisia resursseja vaan pikemminkin runsaasti asennetta!   Ninni Taavitsainen (sd.) Kim Soares (sd.)       5.2.2010 KOTKAN PALOASEMA SAATAVA UUSIIN TILOIHIN PYSYVÄSTI   Kotkan paloasema saatava uusiin tiloihin pysyvästi   Kotkan Sos.dem kunnallistoimikunta tutustui 3.2. Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintaan ja erityisesti Kotkan Jylpyn paloaseman huolestuttavaan tilaan. Palo- ja pelastustoiminta on tärkeä yhteiskunnan tuottama palvelu, joka pelastaa ihmishenkiä. Kymenlaakso ja erityisesti Kotkan seutu on yksi Suomen riskialttiimpia seutuja mahdollisten vakavien onnettomuuksien suhteen. Sekä satamien että valta- ja rautateiden logistiikkakeskittymä ja suurten teollisuuslaitosten toiminta muodostavat toimintaympäristön, jossa pelastuslaitoksen täytyy olla koko ajan jatkuvassa valmiudessa ja hyvässä toimintakunnossa.   Kymenlaakson pelastuslaitoksen tunnetusti hyvää toimintakykyä on heikentänyt jo vuosien ajan Jylpyn paloaseman homeongelma. Paloasema on käyttö- ja korjauskelvottomassa tilassa. Jatkuvat tilapäisratkaisut eivät ole kestäviä toimenpiteitä kuntalaisten turvallisuuden takaamiseksi ja kehittämiseksi.   Kotkan sosialidemokraatit tukevat ajatusta uuden paloaseman rakentamisesta. Esitetty malli kahdesta paloasemasta yhden sijaan on järkevä ratkaisu. Paloasemien sijainti esimerkiksi Karhulassa ja Mussalossa parantavat kohteiden saavutettavuutta.   Uuden paloaseman rakentaminen on sosialidemokraattien mielestä ainoa malli, joka nykytilassa takaa palo- ja pelastustoiminnalle sellaiset toimintamahdollisuudet kuin kuntalaisten turvallisuus edellyttää.   Kotkan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry   LISÄTIETOJA:   Puheenjohtaja Jari Luumi (050-5570198)   Sihteeri Riku Pirinen ( 0400-659832)       27.1.2010 TERVEYSPALVELUT METSOLAAN - PERUSTELTU HANKE   Terveyspalvelut Metsolaan - perusteltu hanke   Kymen Sanomien juttu (20.1.) hyvinvointipuistosta on herättänyt toivottua keskustelua eri lehdissä. Mielestämme visiointi on oikean suuntaista ja hankesuunnittelua tulee jatkaa.   Suurten ikäluokkien vanheneminen ja kaupungin taloudelliset tosiseikat asettavat kaksi peruskiveä, joiden varaan huomisen palvelut on suunniteltava. Ilman suuria veronkorotuksia ei nykypalveluja voi jatkossa tuottaa.   Jos terveyspalveluiden tuottavuutta saadaan paremmaksi poistamalla rajapintaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä, niin on se myös tehtävä. Viemällä terveyskeskukset, sosiaalipalvelut ja keskussairaalan asiantuntemus saman katon alle, pystytään mielestämme potilasta auttamaan paremmin ja kokonaisvaltaisemmin nykyisen lähete- ja juoksutusrumban sijaan.   Olimme muiden kotkalaisten sosialidemokraattien kanssa viime syksynä kysymässä kaupunkilaisten mielipidettä terveyspalveluiden tasosta ja niiden keskittämisestä keskussairaalaan yhteyteen. 55 % kyselyyn vastanneista (471 henkilöä) kannatti terveysasemien siirtoa Metsolaan, jos palvelut paranisivat. Sijainniltaan Metsola ei ole kaukana ja esimerkiksi Mussalossa tai Koivulassa ei nytkään ole terveyskeskuksia vaikka niillä kulmilla paljon ihmisiä asuukin.   Lähipalveluiksi tulee kuitenkin jäädä erilainen terveyden edistäminen: neuvolat, suunterveydenhuolto, näytteenottoja, seurantoja ja neuvontaa. Verenpaineenmittaukseen ei tarvita terveyskeskusta. Lainsäädännön mahdolliset muutokset sairaanhoitajien kelpoisuudesta uusia lääkemääräyksiä vaikuttaisi myös terveyskeskuksen toimintaan – uusinnat voisi kirjoittaa lähipalvelupisteessä.   Avointa keskustelua tulee jatkaa, keskustelun tulee perustua tietoon. Esimerkiksi tuskailut paikoitusalueiden puuttumisesta ovat turhia: visiossa niitä on suunniteltu yli tuhat nykyisen noin 600 sijaan. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti kulkuyhteyksien toimivuuteen samoin palvelun käyttäjät sekä terveyskeskusten henkilökunta tulee olla kiinteästi mukana suunnittelutyössä. Visio Kotkan terveydenhuollosta tulevaisuudessa ei ole valmis, mutta se on hyvällä alulla. Odotamme päätöksentekijöinä terveyspuistohankkeen vastustajilta omia parempia vastaesityksiä.   Anneli Vainikka Kaupunginvaltuutettu (sd) Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen   Petri Hjelt Kaupunginvaltuutettu (sd)   Juha Peltola Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (sd)       21.1.2010 TIEDOTE: UUSI ETELÄ-KYMENLAAKSON KAUPUNKI ON KUNTALAISILLE PARASTA   Haminan Sos.dem Kunnallisjärjestö ry Kotkan Sos.dem Kunnallisjärjestö ry Miehikkälän Sosialidemokraatit ry Pyhtään Sosialidemokraatit ry Virolahden Sosialidemokraatit ry     Uusi Etelä-Kymenlaakson kaupunki on kuntalaisille parasta   Etelä-Kymenlaakson sosialidemokraattiset järjestöt haluavat alueen asukkaille paremmat tulevaisuuden näkymät ja turvata palvelut kuin mihin nykyinen kuntarakenne antaa mahdollisuuden. Ainoa järkevä vaihtoehto on uuden kaupungin perustaminen, joka muodostuu nykyisestä viidestä kunnasta: Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kaupungin perustaminen tulee tehdä mahdollisimman pikaisesti.   Uusi kaupunki pystyy tarjoamaan tasa-arvoisesti kuntalaisten tarvitsemat palvelut, sen taloudellinen voima vastata ikärakenteen ja palvelutarpeiden tuomiin haasteisiin on merkittävästi nykyistä parempi. Byrokratiaa saadaan vähennettyä yhdistämällä voimavaroja. Myös alueen elinkeinopolitiikan tuottavuus parantuisi, mikä toisi lisää työpaikkoja ja hyvinvointia.   Etelä- Kymenlaakson sosialidemokraattiset järjestöt ovat aloittamassa prosessia, jonka lopputulemana nähdään uuden kaupungin syntyminen mieluiten vuoden 2013 alusta. Sosialidemokraatit tulevat luovuttamaan tänä keväänä alueen kuntien ja kaupunkien valtuustoille kuntalaisaloitteen, jossa näitä vaaditaan ryhtymään toimeen uuden kaupungin perustamiseksi.   Sosialidemokraatit kutsuvat myös muut puolueet tekemään yhteistä uutta kaupunkia ja tulevaisuutta. Kaikkien puolueiden ja kunnallisten päätöksentekijöiden tulee unohtaa vanhat ristiriidat ja keskittyä vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin sekä erityisesti kuntalaisten parhaaseen.   Lisätietoja:   Johtoryhmä   Jari Luumi (050-5570198) Kotkan Sos.dem Kunnallisjärjestö ry   Ville Virtanen (040-5545238) Haminan Sos.dem Kunnallisjärjestö ry   Katja Paldan (040-7471314) Miehikkälän Sosialidemokraatit ry   Kari Huovila (050-3364140) Pyhtään Sosialidemokraatit ry   Seppo Pirttimäki (050- 405 4628) Virolahden Sosialidemokraatit ry   Sihteeri Riku Pirinen (0400-659832)